اخلاق جنگ و صلح در اسلام
33 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سه عامل عمده در مورد مسأله جهاد، موجب تخریب چهره واقعی اسلام ناب محمدی گشته است؛ عامل اول، دشمنان اسلام می باشند که با دستاویز قرار دادن آیات و روایات جهاد، با انواع تبلیغات گسترده، آموزه جهاد در اسلام را تخریب کرده، اسلام را دین خشونت و ترور و مسلمانان را مخالفان صلح معرفی می¬کنند. عامل دوم، ایجاد گروهها و فرقه های افراطی مانند طالبان و القاعده است که بر طبل ترور و خشونت به نام اسلام می کوبند و خواسته یا ناخواسته، بهانه به دست دشمن می دهند، و عامل سوم، فعالیت گسترده وهابیت افراطی است که بر ترور و تکفیر مسلمانان به خصوص شیعه، تاکید می کند و این در حالی است که اسلام، دین رحمت، رافت و مهربانی می باشد و آموزه جهاد در آن، برای مواقع دفاع از دین و متعلقات آن در صورت تجاوز یا فتنه، با صدها مقررات حقوقی و اخلاقی مترقی وضع شده است. از اینرو این پژوهش کوشیده است که کلیات مباحث جنگ و صلح در اسلام ( جایگاه و انواع جنگ، اصالت جنگ یا صلح و اهداف جنگ ) و آموزه های اخلاقی اسلام پیرامون جنگ و صلح را با هدف ارائه و تبیین اخلاق جنگ – در چهار محور: 1.روابط اخلاقی مسلمانان با خود و خدای خود در جنگ 2.روابط اخلاقی مسلمانان با یکدیگر در جنگ 3.روابط اخلاقی مسلمانان با دشمن در جنگ 4.روابط اخلاقی مسلمانان در رابطه با محیط زیست در جنگ - و اخلاق صلح از منظر اسلام – در دو محور: 1.روابط اخلاقی مسلمانان با یکدیگر در صلح 2.روابط اخلاقی مسلمانان با دشمن در صلح – را به صورت مستدل و نظام مند مطرح کند و منابعی که مورد استفاده این پژوهش قرار گرفته علاوه بر قرآن کریم، منابع روایی، تفسیری، فقهی، اخلاقی، تاریخی، ادبی و عرفانی شیعه و اهل سنت می باشد.