بررسی ادله حرمت ریش تراشی
44 بازدید
ناشر: سبط النبی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب ادله قائلین به حرمت ریش تراشی در میان فقهای امامیه به صورت تفصیلی بررسی شده است. کتاب تخصصی می باشد.